Generative AI och Meta

Vad är generative AI ?

Första frågan kanske är vad generative AI är för något. Wikipedia ger följande svar:

Generativ artificiell intelligens (även generativ AI eller GenAI) är artificiell intelligens som kan generera text, bilder eller andra medier med hjälp av generativa modeller.
Generativa AI-modeller lär sig mönstren och strukturen för sina ingående träningsdata och genererar sedan ny data som har liknande egenskaper.

Dessa inkluderar chatbots för stora språkmodeller som ChatGPT, Bing Chat, Bard och LLaMA, och text-till-bild konstsystem för artificiell intelligens som Stable Diffusion, Midjourney och DALL-E.

Inom marknadsföring och content innebär det att det kan hjälpa till att t.ex. generera texter, bilder och mycket mer som går att använda i sådant som social media, marknadsföring och på hemsidor.

Så vad innebär det med generative AI för Meta och annonsering?

För Metas del innebär det att annonsörer kan få hjälp av Metas AI-tjänst för att t.ex. image expansion vilket innebär t.ex. om du har en bild som inte är stor nog så genererar Metas AI resten så den passar. Detta har jag sett har varit ett problem för en hel del annonsörer som inte sitter på en stor databas av bilder som går att beskära i rätt format. Det har jag som jobbar med marknadsföring i social media ofta upplevt. Då blir det ibland att trolla med knäna och använda mina kunskaper inom bildbehandling.

En annan sak som kommer komma är bakgrunder till frilagda produkter. Detta är bra för företag inom ecommerce i och med att det kan göra så man får bilder som är mer inspirerande och passar i social media. Slutligen kommer det även komma text-varianter. Meta kommer föreslå olika alternativ. Det är flera andra företag som idag experimenterar med detta också och jag ser det som en fördel att använda det. Dock en varning är att många texter kan bli ganska generiska och därför är det väldigt viktigt att man hittar en väg framåt utifrån ens företag och inte förlita sig hundra procent på det. Jag tror mer på att använda sådant som inspiration och som ett bollplank.

Jag ser ändå det här som något som kan ge fler möjligheter för annonsörer att förbättra sitt material till social media.

Vill ni dyka djupare i det hela så finns en länk här till själva artiklen.

 

Andra typer av generative AI innehåll

Som tidigare nämnt så finns det flera olika typer av generative AI för att generera olika typer av innehåll. Jag använder själv en del av dessa, speciellt när jag tar fram texter och bollar idéer med AI. Det innebär att jag kan hjälpa mina kunder mer effektivt med innehåll till deras sidor och social media och det går fortare för mig att skapa bra innehåll. Det finns även en hel del sätt hur man ska tänka på hur man får fram t.ex. den typ av text och bilder man vill genom så kallad promt writing.

Dock är det för mig viktigt här att innehållet känns unikt och inte kopierat rakt av från AI-genererat innehåll som jag tyvärr ha sett en hel det faktiskt gör idag. Sedan gäller det fortfarande i vanlig ordning att vara källkritisk och inte köpa allt som sägs av en AI rakt av, det finns en hel del tester som har gjorts och det är inte alltid sanning som skrivs, det innebär att man alltid ska granska sina källor noggrant om det är faktabaserade texter.

Det finns många nya och gamla aktörer som också har gett sig in i AI-världen. Merparten av alla social media-tjänster och sök-tjänster idag är också i startgroparna för AI-utvecklingen. Detta innebär att vi säkerligen kommer se ett helt annat internet-landskap bara inom några år.

Behöver du hjälp med din sociala media strategi eller marknadsföring? Kontakta mig idag